Déclaration de confidentialité

Les données personnelles sont stockées au sein de la plateforme Socie. Ils sont placés dans l’application par vous ou par l’administrateur de l’application. Le masquage des données personnelles peut être réglé de différentes manières au sein de la plateforme Socie par communauté. Demandez à votre administrateur d’applications quelle est la mise en œuvre exacte dans votre communauté.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk aan je naam, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

Met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bewaard om deze te kunnen delen met de leden binnen de app. Leden kunnen deze gegevens inzien om contact met elkaar op te nemen of berichten te plaatsen.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen?

Minimaal wordt het e-mailadres opgeslagen om een gebruiker toegang te verlenen tot de community. Optioneel kunnen personalia, adres- en contactgegevens aan de persoonsgegevens worden toegevoegd.
Een App Beheerder kan extra velden toevoegen aan de persoonsgegevens. Per extra veld kan hij instellen of de eindgebruiker dit kan aanpassen.

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

De App Beheerder kan alle persoonsgegevens in het App Beheer handmatig invoeren of importeren. Het importeren kan de App Beheerder doen door een ledenbestand te uploaden in het App Beheer of via een koppeling met een extern informatie systeem (b.v. via een partner). Bij een koppeling worden de ledengegevens automatisch geïmporteerd.
Afhankelijk van de instellingen binnen de App, kan een lid ook zijn eigen gegevens toevoegen.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Afhankelijk van de instellingen in het App Beheer en de instellingen van de gebruiker zelf, worden de persoonsgegevens in de app gedeeld.
Persoonsgegevens worden uitsluitend met leden binnen de besloten community gedeeld.
Bij een community die openbaar toegankelijk is, wordt uitsluitend de naam van de gebruiker getoond.

Wie kan de persoonsgegevens muteren?

Afhankelijk van de instellingen in het App Beheer, kan de gebruiker zijn persoonsgegevens muteren.
Een App Beheerder kan de gegevens binnen het App Beheer niet wijzigen wanneer de persoonsgegevens via een koppeling zijn geïmporteerd. Indien technisch mogelijk, kunnen deze gegevens wel door de gebruiker binnen de app gemuteerd worden.
Indien er geen koppeling is, kan een App Beheerder de persoonsgegevens muteren.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden uiterlijk bewaard tot de community stopt en verwijderd wordt. Tot die tijd kan de App Beheerder de persoonsgegevens verwijderen.
Als er een koppeling is met een externe partij, dan worden de ledengegevens automatisch verwijderd.

Welke gegevens worden nog meer bewaard?

We slaan een aantal gegevens op van het toestel van de gebruiker. Dit doen we met het doel om crashes (fouten in de app) te identificeren en te verhelpen. Daarnaast helpt het om de gebruikerservaring voortdurend te kunnen blijven verbeteren.
Per toestel slaan we het volgende op: het besturingssysteem (type en versie), het toestel (type en model) en de geïnstalleerde versie van de app.